Mojca Križnar_cb
Mojca Križnar

ustanoviteljica, katalistinja

Od kar pomnim, so moje izbire in odločitve usmerjale radovednost, težnja po globokih izkušnjah, igrivost in lepota. Biti del in prispevati v kolesje nenehnega razvoja, raziskovanja in ustvarjanja novih, boljših poti, je moj način življenja in razlog za ustanovitev Blue in green.

Po zaključenem magisteriju iz mednarodnih odnosov na CEU v Budimpešti, sem se zaposlila v mednarodni svetovalni družbi HILL International, kjer sem delovala v različnih vodilnih vlogah dvajset let. Mejnik na moji poti je začrtalo sodelovanje z britansko svetovalno družbo Nowhere. Ob njihovi podpori sem imela priložnost raziskovati in preizkušati vzvode in silnice v procesu transformacije. Od takrat do danes sem imela priložnost spremljati in podpirati številne osebne in korporativne zgodbe premikov. V 2019 sem združila leta dragocenih izkušenj, znanj in spoznanj pod blagovno znamko Blue in Green. Pod njenim okriljem delujem tudi kot vodja Points of You® Slovenija.

Michael_Paula_3
Dr. Michael Paula

katalist

Vse življenje sem že ‘lačni učenec’ in iskalec modrosti.

Hoditi po poti s srcem in doživljati življenje kot pustolovščino, je moj notranji kompas. Blue in green je tudi moja pot in je pot razkrivanja skupnostne modrosti in soustvarjanja boljše prihodnosti.

Rodil sem se in odraščal na Dunaju v Avstriji. Z diplomo industrijskega inženirja sem začel delati na Tehniški univerzi na Dunaju kot docent na področju vodstvene in organizacijske teorije. Doktoriral sem z disertacijo o metodah načrtovanja v svetovalni dejavnosti. Več kot petnajst let sem zasedal vodilna mesta v velikih mednarodnih organizacijah avstrijske industrije. Leta 2001 sem se samozaposlil, svoje delo pa usmeril v razvoj ustvarjalnosti, voditeljstva in organizacijske kulture. 

Med svojim 7-letnim poglobljenim usposabljanjem iz Zemeljskih modrosti na Inštitutu Ehama v Novi Mehiki sem se seznanjal s starodavnimi pristopi in orodji, ki so več kot primerni za osebni in organizacijski razvoj v sodobnem času. Bolj kot kdaj koli prej, pa je moja strast združevanje starodavnih modrosti s sodobnimi pristopi – v služnosti posameznikov in organizacij, da odkrijejo svoj namen in sprostijo svoj ustvarjalni potencial.

Zgodba našega imena

Blue in Green je metafora za nevidne silnice, ki vplivajo na poslovni uspeh in kakovost življenja. ‘Modro v zeleni’ je torej barvna formula trajnostnega uspeha.

ZELENE barve ne bi bilo brez dveh osnovnih in očem nevidnih elementov: modre in rumene. V prenesenem pomenu predstavlja zelena STREMLJENJE organizacij in ljudi k trajnostnem uspehu, moči spreminjanja, prilagajanja in vir energije za premoščanje vseh izzivov in negotovosti. Predstavlja vse, kar je bolj ali manj očitno zavzemanje.

MODRA predstavlja v tem kontekstu vse, kar je očem skrito, kar je nezavedno, a kljub temu pogojuje ‚zeleni uspeh‘. Modra je metafora za organizacijsko KULTURO, vrednostni sistem, kakovost odnosov in kreiranja pogojev za izraz lastnega edinstvenega tona zelene.

RUMENA pa predstavlja skrb za izvor moči in VITALNOST organizacij; torej skrb za dobro počutje in razvoj ljudi, ki prinašamo v delovne sredine svojo življenjsko energijo, ustvarjalnost, znanje in izkušnje.

Zgodba našega imena

Blue in Green je metafora za nevidne silnice, ki vplivajo na poslovni uspeh in kakovost življenja. ‘Modro v zeleni’ je torej barvna formula trajnostnega uspeha.

ZELENE barve ne bi bilo brez dveh osnovnih in očem nevidnih elementov: modre in rumene. V prenesenem pomenu predstavlja zelena STREMLJENJE organizacij in ljudi k trajnostnem uspehu, moči spreminjanja, prilagajanja in vir energije za premoščanje vseh izzivov in negotovosti. Predstavlja vse, kar je bolj ali manj očitno zavzemanje.

MODRA predstavlja v tem kontekstu vse, kar je očem skrito, kar je nezavedno, a kljub temu pogojuje ‚zeleni uspeh‘. Modra je metafora za organizacijsko KULTURO, vrednostni sistem, kakovost odnosov in kreiranja pogojev za izraz lastnega edinstvenega tona zelene.

RUMENA pa predstavlja skrb za izvor moči in VITALNOST organizacij; torej skrb za dobro počutje in razvoj ljudi, ki prinašamo v delovne sredine svojo življenjsko energijo, ustvarjalnost, znanje in izkušnje.

Zgodba našega imena

Blue in Green je metafora za nevidne silnice, ki vplivajo na poslovni uspeh in kakovost življenja. ‘Modro v zeleni’ je torej barvna formula trajnostnega uspeha.

ZELENE barve ne bi bilo brez dveh osnovnih in očem nevidnih elementov: modre in rumene. V prenesenem pomenu predstavlja zelena STREMLJENJE organizacij in ljudi k trajnostnem uspehu, moči spreminjanja, prilagajanja in vir energije za premoščanje vseh izzivov in negotovosti. Predstavlja vse, kar je bolj ali manj očitno zavzemanje.

MODRA predstavlja v tem kontekstu vse, kar je očem skrito, kar je nezavedno, a kljub temu pogojuje ‚zeleni uspeh‘. Modra je metafora za organizacijsko KULTURO, vrednostni sistem, kakovost odnosov in kreiranja pogojev za izraz lastnega edinstvenega tona zelene.

RUMENA pa predstavlja skrb za izvor moči in VITALNOST organizacij; torej skrb za dobro počutje in razvoj ljudi, ki prinašamo v delovne sredine svojo življenjsko energijo, ustvarjalnost, znanje in izkušnje.

Naše vrednote

RADOVEDNOST

Če se želiš razviti, se posvetuj z otrokom v sebi. Otresi se omejitev, igraj se in zabavaj. Ustvarjaj. 

LEPOTA

Če ustvarjaš pogoje za premik, najprej poglej, kaj vrednega te že obkroža, nato izboljšuj. Zaznaj lepoto, daj ji ime, prisluhni ji, občuti jo in jo pretvori v svojo zavestno odločitev

MODRINA

Če si želiš spremembe, jo išči v sebi. Prisluhni svoji globini, svojemu klicu, izkušnji, ki jo moraš izkusiti. 

POGUM

Če se želiš premakniti, začni hoditi. Poveži glavo s srcem, spregovori. Drzni se zavzeti. 

Predaj se raziskovanju.
Ustvarjaj pot lepote.
Odkrij svojo modro.
Preseneti.

Naše vrednote

RADOVEDNOST

Če se želiš razviti, se posvetuj z otrokom v sebi. Otresi se omejitev, igraj se in zabavaj. Ustvarjaj. 

Predaj se raziskovanju.
LEPOTA

Če ustvarjaš pogoje za premik, najprej poglej, kaj vrednega te že obkroža, nato izboljšuj. Zaznaj lepoto, daj ji ime, prisluhni ji, občuti jo in jo pretvori v svojo zavestno odločitev

Ustvarjaj pot lepote.
MODRINA

Če si želiš spremembe, jo išči v sebi. Prisluhni svoji globini, svojemu klicu, izkušnji, ki jo moraš izkusiti. 

Odkrij svojo modro.
POGUM

Če se želiš premakniti, začni hoditi. Poveži glavo s srcem, spregovori. Drzni se zavzeti. 

Preseneti.
06_jazz
06_jazz

NAŠA SKRIVNA SESTAVINA

Obstaja ena beseda, ki pove, kako počnemo, kar počnemo in celo zakaj počnemo, kar počnemo in to je JAZZ.

Da bi lahko nudili oporo naročnikom, ki izhajajo iz različnih realnosti, smo morali razviti veščine in pozornosti, ki so zelo podobne tistim, ki odlikujejo jazz glasbenike. K vam pridemo z različnimi instrumenti, smo malo provokativni, lahko delujemo presenetljivo, smo igrivi in zelo pozorni na dogajanje, uporabimo, kar potrebujete v danem trenutku, igramo in  razvijamo melodijo skupaj z vami.

Jazz odlikujejo in določajo improvizacija, preizkušanje novega, osvobojenost forme, lasten izraz, a to nikakor ne pomeni, da krši temeljne glasbene zakonitosti. Načela, ki nas vodijo pri sodelovanju so:

 • spoštovanje zakonitosti vaše glasbe
 • razvoj človeške dimenzije v interakciji
 • pozornost na trenutke prebojne kakovosti.

Jazz nam predstavlja več kot glasbo. Je vir navdiha in učenja. Ponuja tudi  odlično metaforo sodobnega konteksta, ki terja od organizacij in vodij priklic sposobnosti neprestanega prilagajanja, razvijanja in improvizacije v trenutku igranja samega. Zato menimo, da je naučiti se igrati jazz danes nujna veščina v poslu in življenju.

06_jazz

NAŠA SKRIVNA SESTAVINA

Obstaja ena beseda, ki pove, kako počnemo, kar počnemo in celo zakaj počnemo, kar počnemo in to je JAZZ.

Da bi lahko nudili oporo naročnikom, ki izhajajo iz različnih realnosti, smo morali razviti veščine in pozornosti, ki so zelo podobne tistim, ki odlikujejo jazz glasbenike. K vam pridemo z različnimi instrumenti, smo malo provokativni, lahko delujemo presenetljivo, smo igrivi in zelo pozorni na dogajanje, uporabimo, kar potrebujete v danem trenutku, igramo in  razvijamo melodijo skupaj z vami.

Jazz odlikujejo in določajo improvizacija, preizkušanje novega, osvobojenost forme, lasten izraz, a to nikakor ne pomeni, da krši temeljne glasbene zakonitosti. Načela, ki nas vodijo pri sodelovanju so:

 • spoštovanje zakonitosti vaše glasbe
 • razvoj človeške dimenzije v interakciji
 • pozornost na trenutke prebojne kakovosti.

Jazz nam predstavlja več kot glasbo. Je vir navdiha in učenja. Ponuja tudi  odlično metaforo sodobnega konteksta, ki terja od organizacij in vodij priklic sposobnosti neprestanega prilagajanja, razvijanja in improvizacije v trenutku igranja samega. Zato menimo, da je naučiti se igrati jazz danes nujna veščina v poslu in življenju.

6 principov, ki jim sledimo

6 principov, ki jim sledimo

BOROVNIČEVA IZKUŠNJA

Osebna izkušnja ima največjo moč premika. Lahko vam razložimo vse o borovničevi marmeladi – kje nabrati najboljše borovnice, kako skuhati vrhunsko marmelado in na kakšne načine jo lahko postrežete. Vendar, če je ne boste naredili in okušali sami, ne boste nikoli razumeli njene čarobnosti.

 Pri našem sodelovanju to pomeni, da vedno snujemo interakcije in procese na izkustven način. Verjamemo, da poznajo ljudje prav vse odgovore. Mi vam jih pomagamo izbezati na svetlobo in jih oblikovati na smiseln in trajnostni način.

Osebna izkušnja ima največjo moč premika. Lahko vam razložimo vse o borovničevi marmeladi – kje nabrati najboljše borovnice, kako skuhati vrhunsko marmelado in na kakšne načine jo lahko postrežete. Vendar, če je ne boste naredili in okušali sami, ne boste nikoli razumeli njene čarobnosti.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da vedno snujemo interakcije in procese na izkustven način. Verjamemo, da poznajo ljudje prav vse odgovore. Mi vam jih pomagamo izbezati na svetlobo in jih oblikovati na smiseln in trajnostni način.

KROG

Krog je za nas način razmišljanja. Njegov simbolični pomen je prežet s medsebojnim spoštovanjem in srečanjem na ravni enakosti – človek s človekom. Ustvarja prostor za raznolikost in različnost brez obsojanja. Omogoča pretok življenjske energije in nudi možnost skupnega razmišljanja in presenetljivih izidov.

Pri našem sodelovanju to pomeni zgolj to in vse to, da sedimo v krogu, brez fizičnih preprek in brez mentalnih preprek, v svoji pristnosti in resnici, odprti za nenadejano.

Krog je za nas način razmišljanja. Njegov simbolični pomen je prežet s medsebojnim spoštovanjem in srečanjem na ravni enakosti – človek s človekom. Ustvarja prostor za raznolikost in različnost brez obsojanja. Omogoča pretok življenjske energije in nudi možnost skupnega razmišljanja in presenetljivih izidov.

Pri našem sodelovanju to pomeni zgolj to in vse to, da sedimo v krogu, brez fizičnih preprek in brez mentalnih preprek, v svoji pristnosti in resnici, odprti za nenadejano.

IGRA S ČASOM

Čas razumemo v njegovi dvojnosti, kot so ga stari Grki. Igramo se z linearno dimenzijo fizičnega časa (Chronos), torej – časom, ki teče – na način, da ga upočasnimo, da bi ga lahko kasneje pospešili. Obenem pa stavimo na moč časovne dimenzije Kairos, ki pomeni zaznati zrelost trenutka, ki nosi v sebi potencial za premik.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da vas odpeljemo stran od vsakodnevnega ritma in vam nudimo izkušnjo igranja s časom. Ta odmik je zavesten premor, je čas za refleksijo in za pogled globje. Razbremenjeni in s svežim pogledom se soočimo z vsakodnevnimi izzivi lahkotnejši. 

Čas razumemo v njegovi dvojnosti, kot so ga stari Grki. Igramo se z linearno dimenzijo fizičnega časa (Chronos), torej – časom, ki teče – na način, da ga upočasnimo, da bi ga lahko kasneje pospešili. Obenem pa stavimo na moč časovne dimenzije Kairos, ki pomeni zaznati zrelost trenutka, ki nosi v sebi potencial za premik.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da vas odpeljemo stran od vsakodnevnega ritma in vam nudimo izkušnjo igranja s časom. Ta odmik je zavesten premor, je čas za refleksijo, za pogled globlje, za deljenje, učenje, razširjanje obzorja. Občuti se ga kot upočasnjevanje časa. Ta pristop zagotavlja pospešek, ki ga potrebujemo, ko se odločitve sprejete in jih pretvorimo v aktivnosti. Nudimo pa vam tudi izkušnjo doživetja Kairosa, trenutka preobrata z močjo preobrazbe in skupaj z vami razvijamo to občutljivost zaznavanja.

HRBTENICA

Zavedati se in vzpostaviti hrbtenico kot posameznik in kot organizacijsko okolje, predstavlja smisel našega delovanja. V svetu želimo videti več pokončnosti, več integritete, več dobrega zavzemanja in več pristnosti.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da podpiramo organizacije, time in posameznike pri vzpostavitvi notranjega zavedanja in pristne identiteti lastne hrbtenice, da bi hodili pokončno in se zavzemali za dobre stvari.

Zavedati se in vzpostaviti hrbtenico kot posameznik in kot organizacijsko okolje, predstavlja smisel našega delovanja. V svetu želimo videti več pokončnosti, več integritete, več dobrega zavzemanja in več pristnosti.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da podpiramo organizacije, time in posameznike pri vzpostavitvi notranjega zavedanja in pristne identiteti lastne hrbtenice, da bi hodili pokončno in se zavzemali za dobre stvari.

7 G

Princip sedmih generacij (7G) je več tisoč let staro načelo skrbi za prihodnje generacije na podlagi dediščine naših prednikov. Vzbuja zavedanje o izvoru in vplivu naših odločitev na dobrobit zanamcev.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da odločitve in napredek vedno presojamo skozi prizmo vpliva na prihodnje generacije.

Princip sedmih generacij (7G) je več tisoč let staro načelo skrbi za prihodnje generacije na podlagi dediščine naših prednikov. Vzbuja zavedanje o izvoru in vplivu naših odločitev na dobrobit zanamcev.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da odločitve in napredek vedno presojamo skozi prizmo vpliva na prihodnje generacije.

JAZZ

Jazz predstavlja v glasbi zvrst osvobojeno forme in umetnost improvizacije v trenutku nastajanja, pri čemer sledi glasbenim zakonitostim. Čar in lepota jazza sta bolj kot pri kateri koli drugi zvrsti pogojevana s pretokom zamisli in človeško energijo med glasbeniki.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da ustvarjamo pogoje za igranje jazz-a, torej za preizkušanje novega na igriv in osvobojen način ter razvijamo pozornosti in veščine, ki omogočajo uspeh v kontekstu, ki terja večno iskanje novih poti pri vodenju, doseganju in sodelovanju.

Jazz predstavlja v glasbi zvrst osvobojeno forme in umetnost improvizacije v trenutku nastajanja, pri čemer sledi glasbenim zakonitostim. Čar in lepota jazza sta bolj kot pri kateri koli drugi zvrsti pogojevana s pretokom zamisli in človeško energijo med glasbeniki.

Pri našem sodelovanju to pomeni, da ustvarjamo pogoje za igranje jazz-a, torej za preizkušanje novega na igriv in osvobojen način ter razvijamo pozornosti in veščine, ki omogočajo uspeh v kontekstu, ki terja večno iskanje novih poti pri vodenju, doseganju in sodelovanju.

PlantArtboard 1lace_decoration_2

Zakladnica znanj

V naši zakladnici znanj so številni pristopi, modeli, orodja, certifikati, metode, veščine in pozornosti, ki smo jih pridobivali na poti razvoja in ki so nas izoblikovali v strokovnjake in ljudi, kakršni smo. Pri odločanju, kaj uporabiti, nas vodi načelo“kar najbolje služi naročniku v danem trenutku”.

Sodelujemo, se učimo in razvijamo skupaj z:

 • Art of Hosting: Appreciative Inquiry, Participativno voditeljstvo, Svetovna kavarna, Umetnost zastavljanja vprašanj, Open Space Technology
 • Nowhere: 8 Questions, Riding the Creative Rolle-Coaster, Holding Space, Evocative Leadership, CREATE & DARE coaching, nMaps certifikat
 • the Land: Tehnike postavitev in razvoja skupnostne zavesti
 • Walk Your Talk: starodavne modrosti s področja pristnega voditeljstva
 • GENOS EI: Čustvena inteligentnost pri vodenju, certifikat Trener
 • TotalSDI: Odnosna inteligenca, certifikat Trener
 • Points of You Academy: ‘Heart in business’, certifikat ravni Ekspert
 • Prakticiranje jazz-a kot glasbe in našega edinstvenega pristopa v evoluciji poslovne kulture in voditeljstva

Zakladnica znanj

V naši zakladnici znanj so številni pristopi, modeli, orodja, certifikati, metode, veščine in pozornosti, ki smo jih pridobivali na poti razvoja in ki so nas izoblikovali v strokovnjake in ljudi, kakršni smo. Pri odločanju, kaj uporabiti, nas vodi načelo“kar najbolje služi naročniku v danem trenutku”.

Sodelujemo, se učimo in razvijamo skupaj z:

 • Art of Hosting: Appreciative Inquiry, Participativno voditeljstvo, Svetovna kavarna, Umetnost zastavljanja vprašanj, Open Space Technology
 • Nowhere: 8 Questions, Riding the Creative Rolle-Coaster, Holding Space, Evocative Leadership, CREATE & DARE coaching, nMaps certifikat
 • the Land: Tehnike postavitev in razvoja skupnostne zavesti
 • Walk Your Talk: starodavne modrosti s področja pristnega voditeljstva
 • GENOS EI: Čustvena inteligentnost pri vodenju, certifikat Trener
 • TotalSDI: Odnosna inteligenca, certifikat Trener
 • Points of You Academy: ‘Heart in business’, certifikat ravni Ekspert
 • Prakticiranje jazz-a kot glasbe in našega edinstvenega pristopa v evoluciji poslovne kulture in voditeljstva

Delimo in skrbimo

Blue in Green se zavzema in izkazuje modra ravnanja v doprinosu k zeleni dobrobiti naravnega in družbenega okolja.

Iz narave in odnosov črpamo moč in navdih za ustvarjanje, delo, doseganje in ohranjanje notranjega ravnovesja. Stvari ne jemljemo kot same po sebi umevne. Hvaležnost za obstoj Blue in Green dolgujemo mnogim posameznikom, organizacijam in življenjskim okoliščinam:

Zavedamo se in cenimo priložnosti, ki so nam bile poslane na pot, zato smo tudi mi svoja ravnanja v odnosu do okolja in družbe jasno opredelili v treh zavezah:

Negujemo spoštljiv odnos do narave, ki tako velikodušno podpira veliko naših programov in prispeva h kakovosti njihovih izidov in učinkov.

Naša družbena občutljivost je izražena že v našem občem zavzemanju, usmerjenem v premike, trajnostno naravnanost, oziroma ®evolucijo poslovne kulture in voditeljstva. Znanja in izkušnje razumemo kot kolektivno dobrino, zato jih delimo nesebično.

Zavedamo se, da finančne zmožnosti niso vedno (časovno) usklajene z občuteno potrebo po premiku. Zato bomo na vsakem programu odprtega tipa nudili priložnost 50% so-financiranja enemu udeležencu/udeleženki.*

*Pogoja, ki ju morate izpolnjevati sta: okoliščine, ki narekujejo so-financiranje in jasna želja, oziroma zrelost trenutka za udeležbo na programu. Najavam usposabljanj lahko sledite preko novic ali na Blue in Green LinkedIn profilu.

Delimo in skrbimo

Blue in Green se zavzema in izkazuje modra ravnanja v doprinosu k zeleni dobrobiti naravnega in družbenega okolja.

Iz narave in odnosov črpamo moč in navdih za ustvarjanje, delo, doseganje in ohranjanje notranjega ravnovesja. Stvari ne jemljemo kot same po sebi umevne. Hvaležnost za obstoj Blue in Green dolgujemo mnogim posameznikom, organizacijam in življenjskim okoliščinam:

Zavedamo se in cenimo priložnosti, ki so nam bile poslane na pot, zato smo tudi mi svoja ravnanja v odnosu do okolja in družbe jasno opredelili v treh zavezah:

Negujemo spoštljiv odnos do narave, ki tako velikodušno podpira veliko naših programov in prispeva h kakovosti njihovih izidov in učinkov.

Naša družbena občutljivost je izražena že v našem občem zavzemanju, usmerjenem v premike, trajnostno naravnanost, oziroma ®evolucijo poslovne kulture in voditeljstva. Znanja in izkušnje razumemo kot kolektivno dobrino, zato jih delimo nesebično.

Zavedamo se, da finančne zmožnosti niso vedno (časovno) usklajene z občuteno potrebo po premiku. Zato bomo na vsakem programu odprtega tipa nudili priložnost 50% so-financiranja enemu udeležencu/udeleženki.

*Pogoja, ki ju morate izpolnjevati sta: okoliščine, ki narekujejo so-financiranje in jasna želja, oziroma zrelost trenutka za udeležbo na programu. Najavam usposabljanj lahko sledite preko novic ali na Blue in Green LinkedIn profilu.

Pridružite se

Dragi obiskovalec / obiskovalka,

če so vas naši pogledi, zavzemanje in pristopi pritegnili, da se kar ne zmorete odtrgati od branja in v sebi čutite moč in željo, da se nam pridružite, nam pišite. Povejte, zakaj je temu tako in kaj modrega bi lahko vi prispevali k zeleni ®evoluciji poslovne kulture in voditeljstva pod okriljem Blue in Green.

Sporočilo pošljite na: mojca@blueingreen.org

Pridružite se

Dragi obiskovalec / obiskovalka,

če so vas naši pogledi, zavzemanje in pristopi pritegnili, da se kar ne zmorete odtrgati od branja in v sebi čutite moč in željo, da se nam pridružite, nam pišite. Povejte, zakaj je temu tako in kaj modrega bi lahko vi prispevali k zeleni ®evoluciji poslovne kulture in voditeljstva pod okriljem Blue in Green.

Sporočilo pošljite na: mojca@blueingreen.org

Pridružite se

Dragi obiskovalec / obiskovalka,

če so vas naši pogledi, zavzemanje in pristopi pritegnili, da se kar ne zmorete odtrgati od branja in v sebi čutite moč in željo, da se nam pridružite, nam pišite. Povejte, zakaj je temu tako in kaj modrega bi lahko vi prispevali k zeleni ®evoluciji poslovne kulture in voditeljstva pod okriljem Blue in Green.

Sporočilo pošljite na: mojca@blueingreen.org

En klik za stik

Verjamemo v pristne osebne stike od prvega trenutka dalje. Pot do nas zato ne vodi preko formularja. Preprosto nas pokličite ali nam pišite:  

Povezani z nami

Če želite ohraniti povezanost z nami in slediti našim aktivnostim, razmišljanjem in izkustvenemu znanju, ki jih razkrivamo v kolumni in v obliki mesečnih Blue in Green prebudnic, se prijavite na naše novice. Mesečne Blue in Green prebudnice so kratko zapisani spodbujevalci razmišljanja in usmerjevalci vaše pozornosti. Zapisani so v obliki vprašanj, refleksij ali modrih spoznanj, ki jih je vredno deliti.


En klik za stik

Verjamemo v pristne osebne stike od prvega trenutka dalje. Pot do nas zato ne vodi preko formularja. Preprosto nas pokličite ali nam pišite:  

Povezani z nami

Če želite ohraniti povezanost z nami in slediti našim aktivnostim, razmišljanjem in izkustvenemu znanju, ki jih razkrivamo v kolumni in v obliki mesečnih Blue in Green prebudnic, se prijavite na naše novice. Mesečne Blue in Green prebudnice so kratko zapisani spodbujevalci razmišljanja in usmerjevalci vaše pozornosti. Zapisani so v obliki vprašanj, refleksij ali modrih spoznanj, ki jih je vredno deliti.